Alle turene mine

En oversikt over alle turene mine gjennom alle år. Helt fra barndom til gammel og grå. Ved året står antall turer det året.

Livet mitt er sålangt 4-5 bolker. 1956-1986 ganske frisk og rask ungdom. 1986-2002 sterkt ruset og sterkt handikappet. 2002-2014 svært frisk og rask, Neådalssnota var grei tur. 2015 – recovery fra retina operasjon. 2019 – ? tung dialyse. 

Mor og lille meg på påsketur