Alle turene mine

En oversikt over alle turene mine gjennom alle år som jeg har skrevet om. Helt fra barndom til gammel og grå. Ved året står antall turer beskrevet det året. Pr. 1. mai 2021 har jeg skrevet 992 turartikler.

Livet mitt er sålangt 4-5 bolker. 1956-1986 ganske frisk og rask ungdom. 1986-2002 sterkt ruset og sterkt handikappet. 2002-2014 svært frisk og rask, Neådalssnota var grei tur. 2015 – recovery fra retina operasjon. 2019 – ? tung dialyse. 

Mor og lille meg på påsketur