img_2668.jpg

Fjellsommeren startet i 20 pluss og skyfri steksol, jeg startet ved Vejrvatnet, 646 moh og gikk traktorveien innover med blåstrupe og gjøk  i full aktivitet.

Ved østenden av Vejrvatnet går traktorveien rett fram til Mærksetrene, jeg tok veien til venstre /østovor på nordsida av Langvatnet inn til Storvatnet, hit er 2,1 km å gå på veien. Tok så opp veistubben til setra og innpå den gode saustien videre opp ved bekken like før setra. Greit å gå opp akkurat denne stien, da kommer jeg alltid rett opptil saltsteinene og får god sti videre opp.

Rikmyra ved saltsteinen var gullgul av gullmyrklegg og flekkmure, innblandet med røde tuer av fjellsmelle, nydelig blomstring!

Videre opp stien oppå høgda, innover myrflata blir den borte. Jeg krysset bekken og fortsatte videre langs bekken på nordøstsida inn til merket/pinnen øverst i Fagerlibygda.  Her går kraftig sti inn det lille skaret, og akkurat her, er det ei nydelig lita reinroseheia i praktfull blomstring! Drivkvitt av reinrose, gult i gult av flekkmure og fjelfiol med den lilla fjellnøkleblom strødd omkring! I fjellheia hele veien blomstrer greplyng og fjellpryd, blomsterduften av greplyng var intens i stekvarmen idag!

Jeg gikk så videre opp det trange skaret, her går det god sti videre, men nå var den under ei lang og brei snøfønn. Stien forsvinner også her utpå ei lita myrflate, men det er greit å følge bekken videre opp til tjønna under Nordbygdhåmmåren. Denne bekken drenerer nordover nedi Krokutvatna som Fanabekken og blir etter hvert Svorka. Fra tjønna gikk jeg litt øst og fant bekken som løper sørover nedi Iltjønna. Jeg gikk opp fjelldalen langs bekken (rett sør og under Nordbygdhåmmåren) og videre oppå fjellskaret like sør for 1100 moh koten.

Ilfjellet er et virvar av små og store daler, lett å komme skjevt og feil ut, da blir turene lett mye lengre enn en tenkte! Oppå dette 1100 moh skaret får en se hele topp”krona” på Ilfjellet, en ser de to bekkefara ned, jeg går bratt opp den til høyre (den sydligste), da blir toppunktet enkelt å finne.

Ned i dalen til istjønnene, idag var hele dalen snødekt på lesida. Videre bratt opp på høyre (sørsida) av bekken og oppå flata. Der tok jeg bratt opp litt til høyre og kom oppå skaret mellom hovedtoppen og 1200 moh sørtoppen.  Gikk rett fram i skaret og rundt /opp til venstre og rett på toppvarden.

img_2764.jpg

Kom til toppen av Ilfjellet 1218 moh kl 1600, 3 1/2 time effektivt idag, 7,6 km hitopp fra Vejrvatnet, 572 høydemeter besteget. Nokså disig i varmen i dag,  mot nord ser en Hølonda og Trøndelag, Vassfjellet og Trondheim. I øst Fongen og Sylan. Mot sørvest Ramsfjella, Trollhøtta, Grythatten og Blåøret. Hele Granasjøen med Snøhetta lengst bak. Videre et nydelig Trollheims panorama med Hemre Gjevilvasskamb, Blåhøa, Svarthetta, Såtbakkollen, Neådalssnota, Trolla, Skarfjellet, Kongskrona, Trollhetta og Snota. Mot nordvest ruver Resfjellet.

Etter en time i steksola oppå her tok jeg nedigjen i samme trase bratt ned bekken til istjønna. I tørrberget nede ved tjønna sto sannelig moselyng i begynnende blomst! Videre ned langsetter bekkene via tjønna og til Fagerlibygda. Måtte bortil reinroseheia og se mer, nå var kveldssola lavere, det ble en del fine motlysmotiv. Helt nede ved Storvatnet igjen ble det en stemningsfull kveldsmat i kveldssola, uten insekt som bit, sannelig kom det ikke ei søye med to lam!

Tilbake til bilen ved Vejrvatnet i 22 tida, 7,1 km ned fra toppen, 14,7 km totalt  idag. Denne sommerruta til Ilfjellet er kanskje den beste og enkleste, en riktig hyggelig 6 – 9 timers tur!

Se Bildekilden for bilder og kartoversikt fra dagens tur.

Subscribe
Notify of

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments