Olsok 2008

Mor og Åse på kaffehandel under olsok dagene 2008

Utskrift