Lensvik 11. august 2008

Vakker sensommer i Lensvika hos gode venner

Utskrift