elg

2 elg til frokost – artig! Under tilberedning og oppakking til dagens topptur, kom sannelig elgene skridende majestestisk forbi verandaen min i morges. Skjønt, rein med innebygde truger hadde vært bedre, klauvdyr og våt marssnø var ingen god kombinasjon.

Utskrift

0 0 vote
Article Rating
Tags :