Sjønøtt
Sjønøtt

Den mest eksotiske i Engledammen er nok den ettårige vannplanten Trapa natans,  sjønøtt.  Jeg kom over den hos gartner Wormdal, den holdt på å vokse utav salgspotta og var synlig lettet da den fikk svømme fritt i Engledammen! Planten har en lang stengel fra botn av dammen,  og en rosett med grovtannete, ruteformete flyteblad. Bladskaftene er oppsvulmete og tjener som flyteorgan. På bildet er den i selskap med liten andemat og sjøgull. Etterhvet skal det komme hvite, firetallige blomster i bladhjørnene.

Sjønøtt ble sist sett i Skandinavia i sjøen Immeln i Skåne, men siden 1916 har den vært borte. Det er gjort mange fossilfunn av nøttene fra den postglasiale varmetida, som viser at den vokste helt nord til Jämtland.

Water caltrop, som den heter på engelsk, dyrkes i India og Kina på grunn av de store, stivelsesrike fruktene. Arkeologiske utgravninger i tidlige steinalderbosetninger i Tyskland, viser at fruktene hadde betydning i det daglige kostholdet

Subscribe
Notify of

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments