Solblom
Solblom

Jeg kjøpte en del stauder fra Telemark i vår, et utvalg av sørlige planter jeg kjente fra tidligere. Nå i midten av juli står solblom i fin blomst. Den er vanlig i Sør-Sverige på slåttemark, svensk navn er Slåttergubbe. I Norge var den vanlig på Østlandet opp til Hordaland, men moderne jordbruksmetoder og gjengroing har gjort solblom til et sjeldent syn.

Nord for Dovre har den en enslig forekomst på Innset, hvor den tas godt vare på av det lokale bondekvinnelaget. Jeg har vært der mange ganger, har alltid sett bladene, men aldri fått se den i blomst.

Uttrekk av planten («Arnikatinktur») brukes i naturmedisinen mot hudavskrapninger, småskrammer og rifter (sitat Wikipedia).

Subscribe
Notify of

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments