Den Gode Hyrde
Som tradisjonen vår er, var vi og la ned pynt på grava til far, denne vakre Allehelgensdagen. En rar vinter, det har allerede vært ei uke med snødekke og flere minusgrader.