gangasvatne5mai
Søndagsturen gikk til Gangåsvatnet idag. Sannelig er tunnelprosjektet kommet langt!
Vi parkerte ved Campingen og gikk ned til vatnet. Borga ble plutselig ustyrlig, en hjort kom svømmende mot oss. Isen var i ferd med å gå opp, men ellers var det lite vårstemning, kun noen få kvitveis oppe ved veikrysset.
På heimtur tok vi en tur oppi Knyken for å se på skianlegget. Imponerende!