Ramsfjella Trollhytta

Trollhytta

Kjør bomveien fra Stamnessetra ved Granasjødemningen innover. Parker i grustaket lengst inn i Leverdalen, gå fine saustier langs Levra inn Leverdalen opp i Smotta. Derfra fine traseer bratt opp i fjellet.

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh