Inn i tåka med vinter i komme

Det skinner ikke lenger i sommerglød, en ny tid virvler inn

og man føler seg fortapt.

Ved stille grender i ordtaket står, omenn det er overdrevet glede

Vi har hatt vår tid, den er endt til fulle, skal det leves nå

blir det attpåklatt.

I glede over hjemmelaget wok, felles såre tårer

over tida som er gått og tapt,

Det var ei tid med stor glede som bare var lykke

for begge to.

Om framtida kan komme meg i møte, igjen,

det var nå det, et håp, som slokkes av tårene.

Hva byr livet på videre?