Spesielt fine turer i Trollheimen og nabofjella

Korte dagsturer:
HøghøaHøghøa

Start ved P-plassen ved skiferbruddet under Svahø, gå over Grøna og på skrå til topps i nydelig reinrosehei. Nært rundskue til nabofjella Storhornet, Okla, Kamman, Blåhøa og Svarthetta. 4-5 timers tur på 9 km t/r.

Ramshøpiken

Start fra Heverfallsetra, fin, tørr sti til selehuset ved Heverfalltjønna, videre til topps i nydelig reinrosehei. Flott vidsikt østover, opp Rennebu og Orkdalen og til Trollheimen. 5 timers tur på 11 km t/r.

Storhornet

Start fra Bree, fin, tørr sti opptil bekkdalem, gå bekkdalen hvis tørrt eller godt nysnødekke, gå ryggen mot Gjevillvatnet på tørt og snøfritt høstføre. Flott vidsikt til Dovre og nydelig oversikt over Innerdalen og Trollheimen i nord. 5 timers tur på 12 km t/r.

Resfjellet

Start ved Vålåskaret og fin, rødmerket sti oppover via Saudauden med dvergmispel og brudespore. Spesielt fin topputsikt til hele Trøndelag, Sylan, Ilfjellet, Snøhetta og det meste av Trollheimen. 5-6 timers tur på 14 km t/r.

Lengre dagsturer:
svarthett_copy_copy.jpgSvarthetta

Start ved P-plassen ved Minilla, ta stolheisen over, følg TT-stien opp, videre traktorvei til Svartdalssetren og fin sti via Skrikdalen og Skrikhøa. Gå opp nordegga på sommeren. Et spesiellt flott og nært panorama i Trollheimen på toppen! 8-9 timers tur på 21 km t/r.

Kråkvasstind

Start ved Sandøysetra på sørsida av Ångårdsvatnet i Storlidalen. Fin sti oppover bjørkeskogen, god sti videre i tørr fjellhei. Spesiellt fin topputsikt til nabofjella i Innerdalen, mot Dovrefjella og vest-midt Trollheimen. 8 timers tur på 16 km t/r.

Brattskarven

Start ved Remmasetra ved Skarvatnet. Fin sti bratt opp setervollene, lett og tørr fjellhei videre. Bratt til topps i en artsrtik reinrosehei, like under toppen blokkmark med issoleie og norsk malurt. Sjeldent fin topputsikt til Rondane, Femund, Snøhetta, Trollheimen og Innerdalen. 8 timers tur på 16 km t/r.

Ilfjellet

Kjør opp bomveien fra Mærk og parker ved Vejrvatnet. Gå traktorveien inn til Storvatnet rett nord for Mærksetra og herfra umerkete saustier via Fagerlibygda og gå østsida av Nordbyghåmmåren til topps. Mektig topputsikt til Sylane, Trondheim, hele Trollheimen og Dovre. 9 timers tur på 15 km t/r.

Lange dagsturer:
img_7638.jpgSnota

Kjør til Gråhaugen og videre til parkering ved tunnelinntaket. Herfra TT stien opp til Svartvatnet. Fra sørenden av vatnet Snota stien rett opp til TT stien fra Trollheimshytta. Rødmerket sti til topps over Snotbreen. Oppå toppen det mest fornemme vidsynet i Trollheimen til Midt-Norge, Sverige, Trollheimen, Innerdalen, Sunnmøre og Dovre. 9 timers tur på 23 km t/r.

Skiturer:
Resfjellet

Parker ved Kåsan. Følg fint, preparert skispor opp til Ogjerhøyløa. Herfra fint skispor bratt til topps. En usedvanlig fin topputsikt til Nordmøre, Trøndelag, Sylane, Ilfjellet, Forollhogna, Ramsfjella, Blåøret, Dovre, Trollheimen og Innerdalen. 4-5 timers tur på 14 km t/r.

Svarthetta

Start ved Søryøyåsen Parkering et par km sør for Nerskogen kirke. Følg fine skispor over Minilldalsmyrene, opp Skrikdalen og oppå Litjsvarthetta

Mot påskestider er det fine skispor videre til topps, velg enten den stupbratte og luftige sørryggen eller den moderate nordryggen. Svarthetta toppen har et meget fornemt vidsyn over den sentrale Trollheimen og Innerdalsfjella rett bak. 6-8 timers tur på 21 km t/r.

Trollhetta fra Jøldalen

Parker på Jølhaugen og kryss Jøldalen rett over og opp til høgste punktet i Åkerdalen, videre rett over Piksteinhøa til topps. Fornem utsikt inni og over hele Trollheimen. img_8289.jpg

På godt silkeføre er nedkjøringen en utrolig fin opplevelse, ei mil unnabakke til Jølhaugen. 6-8 timers tur på 21 km t/r.

 
 
Fine kystfjell:
Honnstadknyken

Kjør ned til Skei, ta veien opp mot Skeisnebba og parker oppmed Hallaren. Merket tursti, tungt oppover myrene, lett fjellhei fra Svårråberget til topps. Nydelig utsikt ut Stangvikfjorden og inn Trollheimsfjella Snota, Blånebba og Sula. På toppen ei fin reinrosehei med myre rødsildre, tiriltunge og reinrose. 7 timers tur på 14 km t/r.

Saksa

Start ved Dragset i Bøfjorden. Fin tursti til topps. Utrolig fint fjellpanorama til Stabblandet, Nordmøre, Trøndelag, Trollheimsfjell, Innerdalen og Sunndalsfjell. 5 timers tur på 11 km t/r

Ruten 

rute.jpgStart ved Bordstad i Hemne ved E39. Godt merket tursti, bratt til topps. Fenomenalt rundskue til Trøndelag, Nordmøre, Trollheimen, Innerdalen og Sunnmøre. 5 timers tur på 12 km t/r.

 

 

GOD TUR!